• Slider 1
  • Slider 1

Kancelaria Adwokacka Dr. Badkowski Prestigiacomo Frankfurt

Zakres świadczonych usług prawnych

Naszą mocną stronę stanowi wyczerpujący zakres usług prawnych. Mocodawcy naszej kancelarii to przede wszytkim stali klienci od lat zwracający się do nas z prośbą o pomoc prawną. W celu zagwarantowania klientom kompleksowego spektrum usług nie zawężyliśmy specjalizacji do pojedynczych dziedzin prawa. Nasza kancelaria oferuje usługi prawne na każdą sytuację życiową. Mają Państwo możliwość zlecić nam nie tylko obronę karną ale i uzyskanie zasiłku rodzinnego,  powypadkową pomoc prawną lub rozwód itd. Udzielamy porad prawnych również przez telefon i drogą elektroniczną. Po otrzymaniu wypełnienionego formularza kontaktowego bezzwłocznie zgłosimy się do Państwa.

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w następujących dziedzinach prawa:

prawo karne:

  • obrona podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego w każdym stadium postępowania karnego w sprawach karnych, w tym także w sprawach o wykroczenia i sprawach karno-skarbowych, włącznie z przestępstwami ruchu drogowego (utrata prawa jazdy), jak również reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym;

prawo pracy:

  • reprezentacja pracodawców i pracowników we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy, projektowanie i analiza umów o pracę, uzyskanie wynagrodzenia, ochrona przed zakończeniem umowy o pracę (ochrona przed wypowiedzeniem), odszkodowanie za wypadek przy pracy;

 prawo cywilne:

  • prowadzenie spraw o zapłatę, dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy najmu i innych umów cywilnoprawnych, sporządzanie projektów umów i testamentów, prowadzenie spraw spadkowych;

prawo ubezpieczeniowe:

  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od firm i towarzystw ubezpieczeniowych powstałych wskutek wypadków drogowych, dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz błędu medycznego;

prawo rodzinne:

  • rozwód, alimenty, władza rodzicielska, reprezentacja przed Jugendamt, małżeńskie prawo majątkowe i ochrona przed przemocą domową

Udzielamy również porad prawnych i reprezentujemy w zakresie prawa podatkowego, włącznie z świadczeniami rodzinnymi (Kindergeld), prawa upadłościowego, budowlanego, spółek handlowych, podróży i egzekucji.

*zmarł w roku 2012